ChOOSE vacatures

ChOOSE bestuur 2023-2024

Wat houdt dit precies in?
Om één van onze voorgangers te quoten: ChOOSE is niks, en daarmee alles. Het kost niet veel tijd, maar je kunt er toch een leuke persoonlijke draai aan geven. Om toch een beetje een beeld te geven is dit wat het voor ons ongeveer inhoudt:

  • Het gezicht zijn van Christelijk studerend Enschede
  • Commissies begeleiden en epische broederactiviteiten organiseren.
  • Contact met de besturen van de verschillende ChOOSE-verenigingen om ze meer samen te laten werken. Denk aan de Broeder Top Overleggen.
  • Welkom zijn op CoBo’s, DiBo’s en gala’s van de vier lidverenigingen.
  • Contacten onderhouden met overkoepelende organen in andere studentensteden.
  • zout

Wat zijn de vereisten?
Je hoeft geen bestuurservaring te hebben, en ook als penningmeester sta je niet voor een onmogelijke taak zonder financiële voorkennis. Het belangrijkste is natuurlijk motivatie en een beetje initiatief. Qua tijd zul je aan gemiddeld een uurtje per week ruim voldoende moeten hebben, dus het is prima te combineren met je studie.

Waarom zijn wij het gaan doen?
Ik kende van tevoren al een aantal mensen uit andere ChOOSE verenigingen en wist dus dat daar ook hele gezellige mensen te vinden zijn. Het is mooi om hiermee in contact te komen en over het geloof te praten. Juist omdat meeste verenigingen toch redelijk een bubbel zijn kunnen broeders met andere ideeën je geloof verrijken. Daarnaast is het ook mooi om door samenwerking met andere verenigingen activiteiten op een grotere schaal te kunnen organiseren en zo ook ons geloof uit te kunnen dragen in onze omgeving. ~ Mark, Voorzitter

Als ik lid was geworden bij een andere ChOOSE-vereniging, had ik het daar ook gewoon geweldig naar m’n zin gehad. Dat ik het zo goed met RSK’ers kan vinden, komt vooral doordat ze, net als ik, Christelijke studenten zijn. Wat is dan het verschil met andere broeders? Vooral dat ik ze minder spreek. Dat is echt een gemiste kans. Inmiddels heb ik een paar hele waardevolle contacten binnen ChOOSE op mogen bouwen, en weet ik vrij goed hoe alle verenigingen in elkaar steken. Ik zou graag zien dat dit meer gebeurt tussen verenigingen. ~ Daniël, Penningmeester

Brainstorm Masterclasses Christelijke Filosofie

Wat: 5-6 middagen of avonden masterclasses over interessante onderwerpen
Wie: Door hoogleraren, voor studentenverenigingen
Waar: Enschede
Wanneer: Academisch jaar 2023-2024

Wie zoeken we?
Geïnteresseerde studenten die met de Stichting Christelijke Filosofie willen brainstormen over de invulling van de masterclasses. Ben jij dit? Neem dan contact op met het ChOOSE-bestuur of spreek je lokale bestuurder aan.

Achtergrond
Voorheen was het voor alle studenten mogelijk om een keuzevak christelijke filosofie te volgen aan de Universiteit Twente. Tegenwoordig is dat alleen nog mogelijk in een specifiek programma. Wij willen die verdieping toch kunnen aanbieden aan alle geïnteresseerde studenten en daarom zijn wij gekomen tot het opzetten van Masterclasses in samenwerking met christelijke studentenverenigingen, in dit geval in Enschede als plek waar onze bijzonder hoogleraar prof. dr. Jan Hoogland is aangesteld. De masterclasses hebben een overkoepelend thema, die verschillende sprekers vanuit hun eigen expertise verdiepen. Denk bijvoorbeeld aan Christelijke professionaliteit en leiderschap in combinatie met technologie, rentmeesterschap, apologetiek en recentelijke Christelijke denkers, maar in principe is er nog heel veel ruimte voor jouw input!

Christelijke Studentenvereniging Alpha

Navigators studentenvereniging Enschede

Reformatorische StudentenKring

Vereniging van Gereformeerde Studenten in Twente