Over ChOOSE

ChOOSE is het samenwerkingsverband tussen de vier christelijke studentenverenigingen die Enschede rijk is. De verschillende studentenverenigingen zijn zelfstandig en uniek, maar, geïnspireerd door het gebed van Jezus uit Johannes 17:21, organiseren ze ook gezamelijk activiteiten en overleggen ze met elkaar in dit overlegorgaan.

ChOOSE is officieel geen stichting of vereniging, zodat soms ook wel gezegd wordt: "ChOOSE is niets". Dat is ook eigenlijk wel zo: we willen vooral een portaal zijn waardoor externen de lidverenigingen kunnen leren kennen en besturen en leden van de lidverenigingen elkaar kunnen ontmoeten. Maar bovenal hopen we dat door onze eenheid in ChOOSE alle studenten in Enschede iets van God mogen leren kennen!

Doelstelling

Het doel van CHOOSE is het bewerkstelligen van meer samenwerking tussen de verschillende verenigingen in het broederverband om te streven naar dat wat Jezus bidt in Johannes 17:21:

Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals u in mij bent en ik in u, laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden.

De invulling van dit doel is vierdelig:

  1. De leden van de individuele verenigingen de mogelijkheid te bieden om contact te maken met de leden van de andere bij ChOOSE aangesloten verenigingen.
  2. De aangesloten verenigingen de mogelijkheid te bieden om gezamenlijk activiteiten te organiseren die de verenigingen afzonderlijk niet kunnen ontplooien.
  3. De aangesloten verenigingen de mogelijkheid te bieden om gezamenlijk de inhoud van het christelijk geloof onder de aandacht te brengen van de studenten aan de Universiteit Twente en de Hogescholen in Enschede.
  4. Het verzorgen van de gezamenlijke presentatie van de verenigingen op de Universiteit Twente en de Hogescholen in Enschede.

Wat doet ChOOSE?

Hoe geeft ChOOSE invulling aan de doelstelling? In de eerste plaats is er een bestuur wat bestaat uit bestuurders van alle verenigingen en een aantal onafhankelijke bestuurders. Dit bestuur vergadert eens in de maand. Daarnaast is er een aantal maal per jaar een overleg met de voltallige besturen van de lidverenigingen. Hier houden de bestuurders elkaar op de hoogte van de dingen die spelen in de verschillende verenigingen. Door dit regelmatige contact kunnen de bestuurders elkaar goed leren kennen, zodat overleg op andere momenten ook veel makkelijker gaat.

Daarnaast organiseert ChOOSE door het jaar heen een aantal activiteiten, die open zijn voor leden van alle verenigingen. Deze worden georganiseerd door commissies, die idealiter uit één lid van elke vereniging bestaan.Verder is ChOOSE in meer of mindere mate betrokken bij andere activiteiten die door de leden van de vier verenigingen worden georganiseerd, waaronder diverse getuigende activiteiten.

Het ChOOSE lied

ChOOSE uit het oosten, Broeders van Twente,
samengebracht in Enschede.
RSK, VGST, Alpha en NSE,
ieder uniek, vereend in het groen.
Dat ons verband hier, need’rig en klein
een licht voor de wereld en zoutend zout mag zijn.
Op de wijs van Opwekking 126, ‘Jezus vol Liefde’

Christelijke Studentenvereniging Alpha

Navigators studentenvereniging Enschede

Reformatorische StudentenKring

Vereniging van Gereformeerde Studenten in Twente