Lidverenigingen

ChOOSE bestaat uit de volgende verenigingen:

Deze verenigingen stellen zichzelf hieronder even kort voor.

Christelijke Studenten Vereniging Alpha
Meer dan 120 leden maken C.S.V. Alpha tot de grootste Christelijke studentenvereniging in Enschede en daar zijn wij best een beetje trots op. Alpha staat bekend om haar diversiteit, waardoor een goede discussie altijd op zijn plaats is. Bij ons word je uitgedaagd in je geloof en vorm je hechte vriendschappen. Tweewekelijks worden er kringen gehouden en elke donderdag is er een gezellige kroegavond in onze eigen sociëteit Flux. Daarnaast worden er door de vele actieve leden nog heel veel andere activiteiten en feesten voor jou georganiseerd. De sfeer van de vereniging kan het best omschreven worden als een plek waar iedereen zich thuis mag voelen. Weet dat ook jij welkom bent.

Navigators Studentenvereniging Enschede
NSE is een Christelijke studentenvereniging waar studenten van de Universiteit Twente en het Saxion Enschede samenkomen. Ons motto is "Christus kennen en Hem bekendmaken". Gecombineerd met een studentencultuur resulteert dat in een vereniging met een mix van vorming, diepgang en vriendschap. Onze trefavond elke twee weken is uniek in Enschede en Nederland. We ontmoeten elkaar tijdens een maaltijd, er is aanbidding, we luisteren naar een spreker en na afloop gaat de tap open. Daarnaast hebben we kring, ook elke twee weken, om en om met trefavond. Daar komen we samen in een kleine groep voor Bijbelstudie, geloofsopbouw, gezelligheid en diepgang. Verder zijn er nog vele andere activiteiten, zoals het jaarlijkse gala, het pokertournooi, voor- en najaarsweekend, en nog veel meer. Wees welkom om een keer te komen sfeer proeven.

RSK Enschede
De RSK is een gezellige christelijke studentenvereniging waar geloof, vriendschap en gezelligheid centraal staan. De kern van onze vereniging is de kringavond. In je kring, een vast groepje mensen met wie je een jaar lang bijna iedere week samenkomt, begin je de avond met een gezamenlijke maaltijd, duik je samen de bijbel in, zing je samen tot Gods eer, mag je lief en leed met elkaar delen en met en voor elkaar bidden. Soms doe je ook een Presentactie om mensen in de samenleving te helpen die dat nodig hebben. We zijn buitengewoon lid van het landelijk verband Ichthus, maar onderhouden ook banden met het meer reformatorische C.S.F.R. Dit is al een aanwijzing voor het feit dat de RSK uit een bonte verzameling mensen bestaat, met allerlei verschillende kerkelijke achtergronden. Dat zorgt voor toffe gesprekken en goede discussies. Voor velen is de RSK één grote vriendengroep, dat uit zich op activiteiten met de hele vereniging zoals een lezing, praise & prayer, de borrel daarna in een verenigingshuis of op een heel weekend weg. De RSK is een mooie en veilige basis van waaruit je mag groeien in geloof, jezelf mag ontwikkelen, dichterbij elkaar en dichterbij God kan komen en samen meer mag leren leven tot Zijn eer - want dat is waar het uiteindelijk om gaat!

Vereniging van Gereformeerde Studenten in Twente
De Vereniging van Gereformeerde Studenten in Twente is een hechte, actieve vereniging van ongeveer 75 hbo- en wo-studenten. Het doel van de VGST is om een christelijke inhoud te geven aan het studentenleven. Dat houdt praktisch in dat we om de week Bijbelstudie houden en verder toerustende lezingen hebben, ons in groepen verdiepen in onderwerpen buiten onze studie én lezingen houden. Zo ontwikkel je samen met andere christenen je geloof en je kijk op de wereld. Gelukkig zijn we niet alleen maar serieus. De wekelijkse sociëteit in café Update is daar een goed voorbeeld van: hier kun je onder het genot van een biertje genieten van gesprekken over geloof, maatschappij of studie, ludieke acties of gewoon van de sfeer en de mensen. Ook worden er onder andere vaak feesten georganiseerd, liften we eens per jaar naar een exotische bestemming binnen West-Europa, houden we een gala, een kleinkunstavond en hebben we een aantal verenigingsweekenden. Tevens zul je op het PaasCongres en amicale feesten vaak mensen van andere VGS-verenigingen tegenkomen.

Christelijke Studentenvereniging Alpha

Navigators studentenvereniging Enschede

Reformatorische StudentenKring

Vereniging van Gereformeerde Studenten in Twente