Contact

Het XXII bestuur 2020-2021

Totale Escalatie

David Doorn, voorzitter
voorzitter@choose-enschede.nl

Peter de Roode, penningmeester
penningmeester@choose-enschede.nl

@choosecalatie

Veritas-forum commissie
veritas@choose-enschede.nl

Broederweek commissie
broederweek@choose-enschede.nl

Dine with the Dutch commissie
dine@choose-enschede.nl

Passionweek commissie
passionweek@choose-enschede.nl

Christelijke Studentenvereniging Alpha

Navigators studentenvereniging Enschede

Reformatorische StudentenKring

Vereniging van Gereformeerde Studenten in Twente