Contact

Het XIX bestuur BV

‘Wij horen immers allemaal bij hetzelfde lichaam, wij
hebben dezelfde Geest, wij verwachten dezelfde
heerlijke toekomst, omdat God ons heeft geroepen.
Er is maar één Heer, één geloof en één doop. En wij
hebben allemaal één en dezelfde God en Vader, die
boven ons allen staat, die in ons allen is en door ons
allen werkt.’ ― Efeziërs 4:4-6


Robert Brouwer
voorzitter@choose-enschede.nl

Jurriën Veldwijk, penningmeester
penningmeester@choose-enschede.nl

Broederweek commissie
broederweek@choose-enschede.nl

Veritas commissie
veritas@choose-enschede.nl

Christelijke Studentenvereniging Alpha

Navigators studentenvereniging Enschede

Reformatorische StudentenKring

Vereniging van Gereformeerde Studenten in Twente