Activiteiten

Er zijn een aantal activiteiten die vanuit de vier verenigingen worden georganiseerd of die we gezamenlijk een warm hart toedragen. In het collegejaar 2018-2019 zijn dat de volgende activiteiten. 

Dine with the Dutch
Internationale studenten zijn van harte uitgenodigd om eens mee te eten met christelijke studenten in Enschede. Internationale studenten die het leuk vinden om op die manier de Nederlandse cultuur en gastvrijheid te proeven, kunnen zich binnenkort opgeven via http://choose-enschede.nl/dine/

Veritas Forum
Zonder God geen misdaad?

Wat is goed? Die vraag is al sinds mensenheugenis actueel. Religieuze personen doen beroep op een absolute morele wet die zij afleiden uit hun godsdienst. Onze geseculariseerde samenleving kiest steeds vaker voor alternatieve routes om te bepalen wat goed en wat slecht is. De vraag rijst: kan moraal alleen bestaan door een God of is moraal het resultaat van menselijke inzichten? In dit Veritas-forum zullen dr. ir. Emanuel Rutten, christen, wiskundige en filosoof aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, en prof. dr. mr. Herman Philipse, atheïst en hoogleraar filosofie aan de Universiteit van Utrecht, met elkaar over dit vraagstuk in debat gaan. Samen met het Studium Generale. Met borrel na afloop. Dinsdag 10 maart, 19.30-21.00 uur.

Broederweek
Ook dit jaar zal er weer een broederweek worden georganiseerd, waarin het broederschap tussen de vier verenigingen gevierd zal worden. Dit jaar zal de broederweek plaatsvinden, in de week van 10 tot 16 februari 2019.

Passion Week
Vanuit de samenwerking van vier christelijke studentenverenigingen, kan actieve evangelisatie niet ontbreken. Om die reden wordt dit collegejaar de eerste Passion Week Twente georganiseerd, waarbij middels laagdrempelige activiteiten de christelijke studentenverenigingen de niet-christelijke studenten iets van het evangelie zal gaan meegeven. De Passion Week zal medio mei 2019 plaatsvinden.

Christelijke Studentenvereniging Alpha

Navigators studentenvereniging Enschede

Reformatorische StudentenKring

Vereniging van Gereformeerde Studenten in Twente