Welkom!

Welkom op de website van het Christelijk Overleg Orgaan Studenten in Enschede!

ChOOSE is het samenwerkingsverband tussen de vier christelijke studentenverenigingen in Enschede. De verschillende studentenverenigingen zijn zelfstandig en uniek, maar geïnspireerd door het gebed van Jezus uit Johannes 17:21, organiseren ze gezamelijk activiteiten en overleggen ze met elkaar in dit overlegorgaan.

Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals u in mij bent en ik in u, laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden.

Facebook

Christelijke Studentenvereniging Alpha

Navigators studentenvereniging Enschede

Reformatorische StudentenKring

Vereniging van Gereformeerde Studenten in Twente